قوانین و مقررات آکادمی

🛑 تمامی اطلاعات دریافتی جهت مدیریت کاربران بوده و هیچگونه استفاده دیگری ندارد.

🛑 اطلاعات کاربران نزد ما محفوظ بوده و به هیچ وجه در دست شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت.

🛑 تمامی دوره ها بصورت غیر حضوری و آنلاین برگزار می‌شود.